Pro Karhusaari kyseli valtuutetuilta

Espoon kaupungin elinkeino- ja kilpailukykyjaosto (eky) myönsi kokouksessaan 7.1.2019 Lastenmaailma ry:lle suunnitteluvarauksen Karhusaareen. Lukuisat espoolaiset ja paikkaa virkistysalueenaan käyttävät helsinkiläiset tyrmistyivät. Kukaan ei uskonut, että eky hyväksyisi myöhemmin joulun alla pöydälle jättämäänsä varausta. Se oli niin absurdi. Sille oletettiin käyvän kuten puuhamiesten edelliselle hankkeelle Helsingissä: hautaus hiljaisuudessa.

MITEN MAHDOTTOMASTA TULI MAHDOLLISTA?

Kuinka maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, jota Espoon omillakin sivuilla kuvaillaan ”Espoon 1800-luvun huviloista rakennustaiteellisesti arvokkaimpana ja mielenkiintoisimpana” voidaan varata vajaan vuoden ikäiselle varattomalle helsinkiläiselle yhdistykselle? Miten kukaan edes harkitsi historiallisesti ainutlaatuisen maatilakokonaisuuden hallinnan luovuttamista yksityisen, kaupallisen hankkeen hallintaan. Etenkin, kun hankkeen lähes 8 000 m2 uudisrakennus vaatii kaavamuutoksen, ja suosittu ulkoilualue rantoja lukuun ottamatta jäisi maksumuurin taakse. Ihmetystä herätti, onko ekyllä valtuuksia myöntää varausta suunnitelmaan, joka toteutuessaan tuhoaisi yli satavuotiaat talousrakennukset sekä ainutlaatuisen luonnon kilpikaarnaisine mäntyineen.  

KETKÄ PÄÄTTIVÄT?

Pro Karhusaari -yhdistykseltä usein kysellään ketkä varauksen hyväksyivät. Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston pöytäkirjan 7.1.2019 mukaan jaosto hyväksyi suunnitteluvarauksen yksimielisesti. Asian valmistelijana oli Jarmo Kulmala, päätösehdotuksessa on nimetty Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo. Kokouksessa oli läsnä: Markku Markkula, Juri Aaltonen, Tiina Ahlfors, Mari Anthoni, Mika Helenius, Nina af Hällström, Jaana Jalonen, Pia Kauma  ja Jonna Löflund.

Pöytäkirjaan on merkitty Anthonin muutosehdotus: ”Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää, ettei Lastenmaailma ry:lle myönnetä varausta Karhusaaresta Lastenmaailma -hankkeen suunnittelua varten.” Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Pöytäkirja, Lastenmaailman varaushakemus ja varaus löytyvät LINKISTÄ.

SUUNNITTELUVARAUS OHITUSKAISTANA

Leena Luhtanen (sdp) ja neljä maisema-arkkitehtiä (Linkki: HS mielipide 17.2.) ovat todenneet suunnitteluvarauksen toimivan ohituskaistana, kun kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti merkittävälle alueelle halutaan rakentaa kaavoituksen vastaisesti. Myös Mika Mäkilä (kok) kirjoitti lausunnossaan, että Karhusaaressa maankäytön suunnittelua tehdään hankkeen ehdoilla.

KETKÄ HALUAVAT SÄILYTTÄÄ KARHUSAAREN?

Kunnallisvaalien lähestyessä Pro Karhusaari ry saa tihenevässä määrin kyselyitä, ketkä valtuutetuista kannattavat Lastenmaailman sijoittamista Karhusaareen. Kerromme mieluummin, ketkä heistä ajattelevat samoin kuin yhdistys: alue säilytetään virkistysalueena ja ainutlaatuinen maatilakokonaisuus kunnostetaan kuntalaisten käyttöön.

Kysyimme 6.11.2019 sähköpostitse kaupungin valtuutetuilta mielipidettä Karhusaaresta. Kyselyssä totesimme, että Karhusaaressa kyse on periaate- ja arvopäätöksestä. Kyselyyn vastaamatta jättivät perussuomalaisten, keskustan, liberaalien ja sinisten valtuutetut. Kristilliset totesivat vastauksessaan keskustelevansa asiasta vasta, kun asia tulee päätöksentekoon.

Tiina Elo (vihr) vastasi, että hänestä hanke on hieno idea, mutta on kriittinen sen sijoittamisesta Karhusaareen ja skeptinen taloudellisesta yhtälöstä. Hänestä suunnitteluvaraus ei sinänsä ole lupaus hankkeen toteuttamisesta, mutta vahva signaali. Varsinkin kun kaupunginjohtaja liputti etukäteen julkisesti hankkeen puolesta. Vihreiden Johanna Karimäki ja Mari Anthoni vastustavat hankkeen sijoittamista Karhusaareen. Myös Risto Nevanlinna (vihr) on ilmaissut blogissaan ja mielipidekirjoituksessaan Länsiväylässä Karhusaaren olevan epäsopiva paikka Lastenmaailmalle.Etelä-Espoon demareiden mielestä idea on innostava, mutta hankkeelle on löydettävä sopivampi paikka. Demareiden valtuustoryhmän puheenjohtajat: pj Markku Sistonen, 1.vpj Liisa Kivekäs, 2. vpj Martti Hellström vastustavat yksimielisesti Karhusaarta Lastenmaailman paikaksi. Myös Leena Luhtasen mielestä alue on perustellusti suojeltu ja suojelu on turvattava. Tapiolan Kokoomus esittää, että Karhusaari säilytetään nykyisellään lähivirkistysalueena. Samoin Haukilahti-Westendin Kansallisseuran mielestä Karhusaari on lastenmaailmaksi sopimaton paikka. Vasemmiston valtuustoryhmän mielestä hankkeelle pitäisi löytää parempi paikka. Myös RKP suhtautuu hankkeeseen kriittisesti ja toivoo hankkeelle parempaa sijoituspaikkaa.

EI VAIN VASTUSTAMISEN VUOKSI

Monia lausuntoja yhdistää toive, että vanhat rakennukset kunnostetaan. Pro Karhusaari ry on samaa mieltä. Yhdistys on laatinut kehityskonseptin, jonka avulla kunnostaminen ei rasittaisi Espoon kaupungin taloutta verrattuna Lastenmaailma-hankkeeseen, joka vaatii myös huomattavia muutoksia alueen liikennejärjestelyihin. Yhdistys ei voi esittää omaa konseptiaan ennen suunnitteluvarauksen päättymistä.

Kaupunginjohtaja Mäkelä totesi Hetkiä Espoosta 2019 -julkaisussa: ”kaupunki toimii alustana, jolla kaupunki, asukkaat, yhteisöt, tutkimuslaitokset ja yritykset voivat yhdessä löytää uusia tapoja tehdä asioita.” Yhdistyksen tekemä Karhusaari kaikille -konsepti on juuri tuollainen uusi tapa. Toivottavasti pääsemme toteuttamaan sen yhdessä kaupungin, espoolaisten asukkaiden, yhdistysten, oppilaitosten ja yritysten kanssa!

MITEN VOIT VAIKUTTAA?

Hetkiä Espoosta 2019 -julkaisussa oli 7 kohdan lista, kuinka jokainen voi kuntalaisena vaikuttaa. Karhusaaren kohdalla listan kohdat 1–­5 kohdat on käytetty. Olemme nyt kohdissa 6. Allekirjoita PRO KARHUSAARI KUNTALAISALOITE ja 7. Ota yhteyttä päättäjiin. Äänestä vaaleissa tai asetu ehdolle valtuustoon.

Lisätietoja: Pro Karhusaaren sihteeri ja tiedottaja Ulla Kuusimäki: prokarhusaariry@gmail.com