HBL 2.12.2019: Politiker kräver: ”Planeringen av Björnholm måste vara öppnare”

Mer öppenhet och noggrannare planering. Det här förutsätter beslutsfattarna i Esbo av föreningen som planerar barnkulturcentret på Björnholm. – För mycket av planeringen har skett i kulisserna och det är inte bra. Demokratin måste respekteras, säger SDP:s Juri Aaltonen.

På måndagen fick näringslivs- och konkurrenssektionen inom Esbo stadsstyrelse en redogörelse för det planerade barnkulturcentret vid Björnholm vid Västerleden. Föreningen Lastenmaailma presenterade sina planer för sektionens medlemmar, som var överens om att projektet i framtiden måste presenteras mer öppet än hittills.

Kostnadskalkylen för projektet uppgår till mellan 40 och 60 miljoner euro. Planeringsreservationen för projektet gäller till och med utgången av 2020.

– Jag tror att det flesta är överens om att ett kulturcentrum för barn är välkommet, men sedan bör det övervägas om platsen är den rätta. Måndagens möte gav inte mig mer information för att jag ska kunna göra tummen upp eller ner för projektet, säger Juri Aaltonen (SDP).

Han menar ändå att det är klart att transparensen i ett projekt av det här slaget inte får vara bristande. Nu har enligt honom för mycket av planeringen skett i kulisserna och det är inte bra. Han betonar att demokratin måste respekteras.

Läs också: Planerat barnkulturcentrum på Björnholm i motvind – ”Oklar finansiering väcker frågor””Fortfarande kritisk”

Eva-Lena Gästrin (SFP) beskriver presentationen som en flopp som inte ändrade på hennes ståndpunkt.

– Jag förhåller mig fortfarande kritiskt till projektet när vi inte har fått klarhet i finansieringen och det logistiska. Det nya som kom fram var att man eventuellt har en annan ägare för husen som ska byggas på Björnholm, men att föreningen hyr husen för sin verksamhet, säger Gästrin.

Enligt henne finns det ändå ett intresse i Esbo att göra något åt Björnholm eftersom de nuvarande byggnaderna på tomten är i dåligt skick. Den senaste konditionsgranskningen för den kulturhistoriskt värdefulla Sinebrychoffvillan gjordes 2013. Granskningen gav vid handen att byggnaden är i behov av renovering.

– Tyvärr finns det inga anslag i stadens budget att renovera husen under de närmaste åren, säger Markku Markkula (Saml.)

I villan, som ägs av Esbo stad, verkar nu konstnärer, grafiker och fotografer. Villan hyrs också ut för privata tillställningar. Den skulle utgöra en del av det nya barnkulturcentret.

Lastenmaailma har medgett att det var ett misstag att för ett år sedan presentera långtgående skisser för projektet när det ännu saknades utredningar om områdets kultur- och naturvärden. Utredningarna är nu klara, men den stora frågan kvarstår: Hur det är tänkt att barnkulturcentret skulle vara nåbart.

– Vi fick ingen utredning om logistiken, men vi vet att Kägeludden utvecklas och där planeras en underjordisk parkering i anslutning hotell och bostäder. Vi anser att det är viktigt att de som är bakom projektet håller kontakt med dem som har hand om planerna för Kägeludden.

Enligt honom är ändå en parkering ovan jord på Björnholm är uteslutet. I första hand ska platsen enligt honom nås med kollektivtrafik och robotbussar från Kägeludden.Svårt att planera

Enligt Markkula är planeringen av Björnholm nu en fråga mellan Lastenmaailma och stadsplaneringsnämnden och tjänstemännen i Esbo. Teemu Lahtinen (Sannf.) är vice ordförande för näringslivs- och konkurrenssektionen. Han säger att måndagens informationsmöte gav honom en liten klarare bild om hur projektet framskrider.

– Jag motsätter inte projektet i princip, men jag ser det som ganska svårt att göra några ändringar i detaljplanen på Björnholm för att projektet skulle bli verklighet där. Det finns stora frågetecken i det logistiska. Platsen är helt enkelt för svår, säger Lahtinen.

I sektionen var man ändå överens om att projektet inte ska fungera som en täckmantel för ett annat byggande om det kommer fram att Lastenmaailmas projekt rinner ut i sanden.

Niclas Lönnqvist / HBL

Linkki juttuun HBL:n sivuille

Planerat barnkulturcentrum på Björnholm i motvind – ”Oklar finansiering väcker frågor”1.12.2019 – 07.03

Det planerade barnkulturcentret på Björnholm i Esbo framskrider om man får tro initiativtagarna. Stadens förtroendevalda har en annan uppfattning.– Det är ett orealistiskt projekt, säger De grönas Mari Anthoni.