HS 5.12.2019 mielipidekirjoitus: Karhusaari pitää säästää

ESPOOSSA sijaitsevan Karhusaaren arvokas ja satoja vuosia vanha kasvillisuus sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävä kokonaisuus on vaarassa – siitäkin huolimatta, että Espoon viestinnän mukaan lähiluonto on kaupungin kärkihankkeita. Espoon mukaan lähiluonto otetaan huomioon kaavoituksessa ja kaupunkilaisia rohkaistaan pitämään huolta läheisestä luonnosta. Espoo on kirjannut toimintaansa esimerkiksi Metsä on parasta lapselle -koulutuksen, jossa päivähoidon henkilökuntaa kannustetaan lähtemään lasten kanssa entistä enemmän lähiluontoon.

Mihin nämä kirjatut periaatteet ovat kadonneet? Missä lähiluonto luuraa sitten, kun Karhusaari on asfaltoitu ja lyhytnäköinen Lastenmaailma-hanke on jyrännyt sekä erityisen että arvokkaan luontoalueen?

Sinänsä lasten huomioiminen on puhdasta kultaa, mutta Karhusaari-operaatiossa haiskahtaa kullan vuoleminen ja itsekäs rahastaminen sekä tietenkin taitava vaikuttajamarkkinointi.

Karhusaaren rantareitin varrella kasvaa luontoselvityksen mukaan mäntyjä, joista vanhimmat ovat lähes 300-vuotiaita. Lisäksi alueella on upea niitty, jolla kasvaa 27 niittykasvia. Karhusaaressa tavataan myös lepakoita. Luontoselvityksessä todetaan, että aluetta käyttävä laji on harvinainen ja harvalukuinen.

Säästetään Karhusaari.

Lauri Eriksson

Espoo

Mielipidekirjoitus HS:n sivuilla.