STT 28.5.2020: Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä: Espoon Karhusaareen suunnitellun Lastenmaailman valmistelu päättyy

Lastenkulttuuria esittelevän ja edistävän Lastenmaailman toteuttamisesta Espoon Karhusaareen luovutaan. Lastenmaailma ry on ilmoittanut luopuvansa hankkeesta, koska alueesta tehty luontoselvitys ei mahdollista hankkeen toteutumista aiotussa laajuudessa. Lisäksi koronapandemia vaikutti hankkeen rahoituksen saatavuuteen.

”Karhusaareen on ajan saatossa tehty paljon erilaisia esityksiä, joista mielestäni alueen varaaminen lapsille ja Lastenmaailmalle on toistaiseksi ollut paras”, toteaa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

”Se olisi kunnioittanut hienosti aikoinaan lapsiperheiden tarpeisiin rakennetun Tapiolan kulttuuriperintöä”, Mäkelä jatkaa.

”Harmi, että toteuttamiskelpoista yhtälöä ei syntynyt.”

Mäkelän mukaan tehty työ ei kuitenkaan ole ollut turhaa, vaikka valmistelutyö tässä vaiheessa päättyy. Saaren luonnosta ja kulttuuriympäristöstä on nyt uutta arvokasta tietoa.

”Mikäli jatkokehittämiseen myöhemmin palataan, alueen luontoselvitys ja kulttuuriympäristöselvitys ovat valmiina. Valmistelutyötä voidaan myös hyödyntää muilla potentiaalisilla alueilla Espoossa.”

Taustalla huolellinen valmistelu

Lastenmaailma ry aloitti Lastenmaailman suunnittelun kesällä 2018. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto myönsi hankkeelle vuoden 2020 loppuun asti kestävän suunnitteluvarauksen 7.1.2019.

Hankkeen lähtökohtana oli löytää sopiva paikka kansainvälisesti kiinnostavalle, taiteellisesti korkeatasoiselle, osallistavalle ja leikkisälle kulttuurikeskukselle ja ympärivuotiselle matkailukohteelle. Painopisteiksi suunniteltiin suomalaista lastenkirjallisuutta ja pohjoismaista lastenkulttuuria. Keskeisiä vetovoimatekijöitä olisivat olleet myös maailmanluokan arkkitehtuuri ja suomalainen luonto. Tavoitteena oli jopa 600 000 kävijää vuodessa.

Karhusaari valikoitui sijoituspaikaksi liikenteellisesti hyvän sijaintinsa ja teemaan sopivan ympäristönsä vuoksi. Karhusaaren nykyinen kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskokonaisuus ja sen kehittäminen olisi ollut mahdollista ottaa osaksi hanketta. Lisäksi yhteistyö alueella toimivan taiteilijayhteisön kanssa olisi parhaimmillaan liittynyt luontevaksi osaksi kulttuurikokonaisuutta.

Vaikka varausalue on herkän merenrantavyöhykkeen ja alueen suojeluarvojen vuoksi erittäin vaativa suunnittelukohde, Lastenmaailma ry osoitti suunnitelmissaan kykenevänsä ottamaan huomioon alueen erityispiirteitä.


Jukka Mäkelän tiedote STT:n sivuilla:

https://www.sttinfo.fi/tiedote/kaupunginjohtaja-jukka-makela-espoon-karhusaareen-suunnitellun-lastenmaailman-valmistelu-paattyy?publisherId=3385&releaseId=69882073


Pro Karhusaari ry kiittää!