Huvudstadsbladet 1.12.2019: Planerat barnkulturcentrum på Björnholm i motvind – ”Oklar finansiering väcker frågor”

Det planerade barnkulturcentret på Björnholm i Esbo framskrider om man får tro initiativtagarna. Stadens förtroendevalda har en annan uppfattning.– Det är ett orealistiskt projekt, säger De grönas Mari Anthoni.

På måndag ska Esbo stadsstyrelses näringslivs- och konkurrenssektion få en redogörelse om planerna för barnkulturcentret vid Björnholm vid Västerleden. Planerna på ett barnkulturcentrum tog fart i början av året när föreningen Lastenmaailma presenterade projektet. Föreningen poängterade att det inte är fråga om en nöjespark utan ett centrum som utgår från figurer i den inhemska barnlitteraturen.

Snart ett år senare planeras de första aktivitetshusen för barnen. Nästa sommar ska verksamheten börja på Björnholm med konstpedagogiska läger för barn. I ett pressmeddelande beskrivs projektet som en blandning av Junibacken i Stockholm och ett Fölisön för barn.

– De centrala finansiärerna blir klara under 2020. Vi för förhandlingar med bland andra stiftelser och kommersiella aktörer. Vi vet alla att det är svårt att få ihop den första miljonen, men efter det rullar det på, säger styrelseordföranden för Lastenmaailma ry, Jussi Nurmio.

Föreningens mål är att en detaljplanering av området inleds nästa år. Föreningen uppger också att projektet planeras tillsammans med en ledningsgrupp som består av representanter från Esbo stad och Esbo stadsmuseum. Ledningsgruppens chef är Jarmo Kulmala från Esbo stads miljö- och tekniksektor.

– Gruppen har sammanträtt några gånger och vi från Esbo stad har främst velat få en uppfattning hur projektet framskrider, säger Kulmala.Hur trovärdigt bedömer du att projektet är?

– Snart är hälften av reservationstiden för planeringen över och fortfarande saknas det en stabil finansiering. Ur stadens synvinkel har det här projektet inte framskridit speciellt snabbt. I sista hand beslutar stadsstyrelsen om projektet får en fortsättning.

Kritiken mot barnkulturcentret är hård – både bland förtroendevalda och bland invånare. I Facebookgruppen Pro Karhusaari är åsikterna inte nådiga och en namninsamling är på gång. Eva-Lena Gästrin (SFP) är medlem i näringslivs- och konkurrenssektionen vid Esbo stad:

– Utifrån de uppgifter jag har ställer jag mig kritisk till projektet. De logistiska frågorna är olösta och finansieringen har inte heller presenterats för oss, säger Gästrin.

Hon får medhåll av Mari Anthoni (Gröna). Hon upplever det som förvånande att Lastenmaailma ry inför måndagens möte inte gett något förhandsmaterial till medlemmarna i sektionen.

– Det är ett orealistiskt projekt. Lastenmaailma har uppgett att projektet kostar 70 miljoner euro – enligt pressmeddelandet har föreningen skrapat ihop 60 000 euro. Det är ett ganska stort gap. I det här skedet borde de presentera trovärdiga uppgifter för att en ändring i detaljplanen kan bli aktuell.

Lastenmaailma uppger som mål 600 000 besökare årligen. Junibacken i Stockholm besöks av drygt 400 000 besökare årligen.

– De uppger att verksamheten ska gå runt med biljettintäkter, vilket innebär 1 600 barn i skolåldern dagligen – året runt på ett område där den närmaste kollektivtrafiken är belägen på ett avstånd på minst en kilometer, säger Anthoni.

Farhågor har riktats mot att projektet enbart fungerar som en täckmantel för att i framtiden bygga något annat än ett barnkulturcentrum på Björnholm.

– I reservationsvillkoren finns en klausul där staden under reservationstiden kan upphäva eller låta bli att fortsätta reservationen eller fortsätta projektet hos en tredje part om den ursprungliga intressenten inte uppfyller kraven. Tomten på Björnholm är värdefull nära två metrostationer vid Västerleden.

– Vi vet hur det gick med tomten på Westendstranden där ett badhotell skulle byggas med samma argument som nu, med stora intäkter av turismen för staden och bevarande av stranden. Man gjorde en ändring i detaljplanen med turismen som täckmantel och nu ska det byggas höghus med dyra bostäder på stranden, säger Anthoni.

Sektionens ordförande Markku Markkula (Saml) har förhållit sig försiktigt positiv till projektet, även om han nu medger att det finns många olösta frågor.

– Den största utmaningen är givetvis den logistiska. Ska projektet bli av så krävs det att en underjordisk parkering byggs vid Kägeludden. När det gäller planeringen förstår jag oron över att det kan gå på samma sätt som i Westend, men stadsstyrelsen kan när som helst avsluta projektet, säger Markkula.

BILD: MIKAEL BOBACKA

Björnholms läge för en sagovärld är inte det lättaste bredvid den livligt trafikerade Västerleden och de närmaste metrostationerna är belägna på minst en kilometers avstånd. Arkitekten Eero Lundén är chef för planeringen av barnkulturcentret:

– Våra preliminära planer är att placera parkeringen vid Kägeludden på andra sidan Västerleden. På Björnholm ska det inte finnas några parkeringsfält. Det är givetvis ett krävande projekt. Men jag skulle också se det som en möjlighet att utveckla platsen när Kägeluddens område växer, säger Lundén.Vad händer om ni får nej av Esbo för projektet, Jussi Nurmio?

– Då fortsätter vi på annat håll och intresset för ett sådant här projekt är stort i Esbos grannstäder, säger Nurmio.

Niclas Lönnqvist

Linkki artikkeliin HBL:n sivulla