KARHUSAAREN TUKIJAT

”Karhusaari  on perustellusti suojeltu. Suojelu on turvattava, Karhusaaren rakentaminen on estettävä. Lastenmaailman suunnitelmat liikennekaaoksineen tuhoaisivat tämän ainutlaatuisen historiallisen ja harvinaisen luonnonmukaisen alueen. Karhusaarta ei saa tuhota. Lastenmaailmalle kyllä löytyy tarvittaessa paikka muualta; sen takia ei pidä tuhota ainutlaatuista, jälkipolville jätettävää kokonaisuutta.”

Leena Luhtanen, kaupunginvaltuutettu (SDP), valtiotieteiden maisteri, opetusministeriön opetusneuvos, eläkkeellä, tohtori h.c., ent. kansanedustaja ja ministeri, Espoo”Suunnitteluvaraus ei saa olla ohituskaista tuhota Karhusaaren kulttuurihistoriallisesti arvokasta luonto- ja rakennuskokonaisuutta. Karhusaari on suojeltu kulttuuri- ja virkistyskohde ja niin sen tulee olla jatkossakin. Ainutlaatuinen luonto ja rakennukset on säilytettävä kaikkien vapaaseen käyttöön.

Suunnitteilla oleva Lastenmaailma-hanke ei sovi Karhusaaren luonto- ja kulttuurikohteeseen. Hanketta on perusteltu sillä, että se mahdollistaisi alueen rakennusten kunnostamisen. Innovatiiviseksi kaupungiksi itseään kutsuvan Espoon uskoisi keksivän muita kuin kaupallisia keinoja kunnostaa Karhusaaren rakennukset nykyisille käyttäjille sekä jälkipolville tuhoamatta alueen luontoa.

Kaupunki voisi esimerkiksi tehdä yhteistyötä ammattioppilaitosten kanssa. Oppilaitokset tarvitsevat käytännön opetukseen vanhojen ja suojeltujen rakennusten korjaus- ja entisöinnin opetuskohteita. Samalla kaupunki tukisi oppilaitosten kädentaitojen opetustyötä. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset saataisiin näin kustannustehokkaasti korjattua ja entisöityä niin, että ne säilyvät kuntalaisten vapaassa käytössä.”

Liisa Kivekäs, (sdp) kaupungin valtuutettu, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen sekä valtuustoryhmän I vpj.”Karhusaari on maisemallisesti ja historiallisesti arvokas alue, jonka ominaispiirteiden vaaliminen on turvattu myös Espoon yleiskaavassa. Liikenneyhteyksien järjestäminen ja laajamittaisen toiminnan organisointi eivät voi onnistua Etelä-Espoon hienoimpiin kuuluvalla luonto- ja virkistysalueella.”

Mika Mäkilä, puheenjohtaja, Tapiolan Kokoomus

Lue Tapiolan Kokoomuksen kannanotto linkistä (pdf)”Haukilahden-Westendin Kansallisseuran hallitus keskusteli Karhusaaresta kokouksessaan 12.11.2019 ja tuli seuraaviin päätelmiin: Karhusaari on lastenmaailmaksi sopimaton paikka, koska pysäköintimahdollisuudet Karhusaaressa ja sen lähistöllä ovat riittämättömät ja julkisen liikenteen yhteydet ovat liian kaukana. Karhusaaren kehittämisen lähtökohta on luonnon ja espoolaisten kohtaaminen. Lastenmaailma markkinaehtoisesti toteutettuna paremmin siihen sopivassa paikassa on kannatettava asia. Yhdymme Tapiolan Kokoomuksen kannanottoon.”

Jussi Koskinen, puheenjohtaja, Haukilahden-Westendin Kansallisseura (Kokoomus)”Mielestäni kaupunginhallituksen elinkeino – ja kilpailukykyjaosto ei olisi pitänyt myöntää Lastenmaailma ry:lle varausta Karhusaaresta Lastenmaailma -hankkeen suunnittelua varten. Sinänsä positiivinen Lastenmaailma-hanke uudisrakennuksineen, massiivisine kävijätavoitteineen ja liikennejärjestelyineen ei sovi luontoarvoiltaan ja kulttuurihistorialtaan ainutlaatuisen arvokkaaseen ja hauraaseen Karhusaareen.

Karhusaarta pitää kehittää toisenlaisista lähtökohdista, ja pitää alue kaikkien tavoitettavissa olevana, rauhallisena ja maksuttomana luontokeitaana. Lastenmaailma voi sijoittua paikkaan, joka on luontoarvoiltaan vähemmän hauras sekä helpommin ja pienemmin liikennejärjestelyin saavutettavissa.”

Kaupunginvaltuutettu Mari Anthonin eriävä mielipide Espoon elinkeino- ja kilpailukykyjaoston kokouksessa 7.1.2019 § 4: Alueen varaaminen Karhusaaresta Lastenmaailma ry:lle suunnittelua varten”Karhusaareen on aikojen kuluessa kohdistunut massiivisia venesatama- ja hotellikaavailuja, jotka toteutuessaan tuhoaisivat Karhusaaren luonnon ja luonteen espoolaisten lähiulkoilupaikkana ja kulttuuritoimintojen alueena. Tämän vuoksi ryhmämme ei automaattisesti vastustanut Karhusaaren mahdollista käyttämistä ”Lastenmaailma” -hankkeen sijoituspaikkana, sillä suunnitteluvaraus on nostanut keskusteluun esimerkiksi Karhusaaren rakennusten kunnostamismahdollisuudet. Ryhmämme mielestä ko. hankkeelle pitäisi kuitenkin löytää parempi paikka muualta Espoosta, vaikkapa Leppävaarasta parempien joukkoliikenneyhteyksien päästä.”

Kari Uotila, Kaupunginvaltuutettu, Vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtaja”Karhusaari on ainutlaatuinen paikka Espoossa. Sen luonto- ja kulttuuriarvot ovat suuret, eikä niitä sovi turmella lastenmaailman kaltaisella hankkeella. Harvassa ovat paikat Espoossa, joissa rantaraitti kulkee kauniissa metsä- ja merimaisemassa. Karhusaaren upeat arvot on turvattava. Olen allekirjoittanut Pro Karhusaari kuntalaisaloitteen 20.1.2019.”


Johanna Karimäki, kaupunginvaltuutettu (vihr), kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen, Espoo”RKP suhtautuu hankkeeseen kriittisesti. Karhusaari on kulttuurihistoriallisesti ja luontoarvoltaan hieno alue. Pelkäämme, että kaavailtu suuri lastenmaailmahanke vaarantaisi näitä arvoja. Toivomme, että hankkeelle löytyisi parempi sijoituspaikka Espoossa, hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyydessä. Karhusaari sijaitsee liian etäällä metroasemalta, eikä Karhusaareen mielestämme sovi rakentaa suuria pysäköintialueita.”

Christina Gestrin, RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja”Lasten kulttuuri -teemapuisto on ideatasolla kannatettava hanke tukemaan lasten kulttuurikasvatusta ja lukutaitoa Espoossa. Mielestämme Karhusaari arvokkaana luonto- ja kulttuurikohteena ei kuitenkaan ole toteutukselle oikea paikka.”

Tapiolan Kilta ry, Tapiolalaisten asukasyhdistys

Lue Tapiolan Killan koko kannanotto linkistä (pdf)”Karhusaarta pidetään yhtenä arvokkaimmista suojelukohteistamme. Mekin toivomme alueen pysyvän kaikille avoimena ja maksuttomana.”

Etelä-Espoon demarit ry, puheenjohtaja Markku Sistonen

Lue Etelä-Espoon demareiden kannanotto linkistä (pdf)”Lastenmaailma on hyvä hanke, mutta väärässä paikassa. Hankkeen alta kaadettaisi suurin osa Karhusaaren puustoa. Ilmaston takia vilkkaiden liikenneväylien varrella on säilytettävä kaikki mahdolliset puut ja kasvillisuus pienhiukkasten sitomiseksi. Länsiväylän liikennemäärä on nyt 70 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja kasvaa edelleen. Lisäksi Tapiolan alueeseen kohdistuvat myös Kehä I:n liikennesaasteet. Asukkaiden terveys tulee olla päättäjille ensisijainen: Karhusaaresta ei saa kaataa yhtään puuta.

Kaupallisen Lastenmaailma -hankkeen kävijämääräksi odotetaan 600 000 kävijää vuodessa. Siitä huolimatta, että Karhusaari on koko Espoon asukkaille vaikeasti saavutettavissa. Kulkuyhteydet ovat hankalat ja useimmat tulisivat autoilla. Miten näin suuren kävijämäärän autojen pysäköinti ratkaistaan? Julkista liikennettä tämänkaltaisessa laajassa mittakaavassa on vaikea järjestää. Kuka maksaisi liikenneyhteyksien ja pysäköinnin rakentamisen?

Lastenmaailma tulee sijoittaa keskeisesti Espoossa siten, että kohteeseen on helppoa päästä kaikkialta Espoosta. Hankkeelle on haettu kansallisilla varoilla toimivan Itlan tuki. Tuki kohdistuu lasten toiminnan tukemiseen eikä voi olla paikkasidonnaista. Itlan tuki säilyy lasten toiminnan osalta, vaikka Lastenmaailmalle löytyisi kaikille espoolaisille paremmin saavutettavissa oleva paikka.”

Pirkko Söderman, sisustusarkkitehti SIO”Karhusaari on aiemmin viisaasti suojeltu kulttuuriympäristö ja erityisen tärkeä virkistysalue Tapiolan asukkaille. On ehdottomasti Espoon kaupungin kestävän kehityksen kaupunkistrategian mukaista jatkaa suojelua sekä peruskorjata Sinebrychoffin huvila ja pehtoorin talo ulkorakennuksineen laajempaan kuntalaiskäyttöön. Lastenmaailmalle löytyy tarvittaessa paikka muualta, liikenteellisestikin saavutettavasta paikasta, jossa ei tuhota arvokasta suojelualuetta ja herkkää luontoa.”

Teknisen lautakunnan varajäsen Jatta Salmi, (kok), kehitysjohtaja”Luonto- ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä Espoon Karhusaari on myös Espoolaisten kuvataiteilijoiden inspiraation lähde, maalauskohde ja kuntalaisille suunnattujen taidekurssien järjestämispaikkana poikkeuksellisen monimuotoinen ja kaunis luonnonympäristö. Karhusaaressa sijaitsee myös usean yhdistyksemme taiteilijan työtilat. Karhusaari on säilytettävä kokonaisuudessaan virkistysalueena. Kaupunkilaisten vapaassa käytössä.”

Espoon kuvataiteilijat ry, puheenjohtaja Tatu VuorioTaidetta Karhusaaressa on tuotettu vuosikymmenien ajan. Monet eri alojen taiteilijat ovat saaneet inspiraationsa ja työrauhan saaressa. Alueella ovat toimineet mm. kirjailija Tommy Tabermann, muusikko Mikko Kuustonen sekä tekstiilitaiteilija Ritva Puotila. Tätä kaanonia jatkavat edelleen Karhusaaren nykyiset ammattitaiteilijat. Edelleen Karhusaarta olisi, sen erityisyys huomioiden, mahdollista kehittää tätä tarkoitusta varten. Taiteellinen työskentely vaatii rauhallisen ympäristön, jossa parhaillaan työtä tukemassa on taiteilijayhteisö. Sanana ”ruohonjuuritaso” kenties kuulostaa vaatimattomalta. Kuitenkin juuri siellä, ”ruohonjuuritasolla”, tapahtuu luova työ, se missä taide toteutuu ja mikä tuottaa jäljen historiaan.

Espoon Taiteilijakilta ry, puheenjohtaja Noora Ylipieti”Me emme voi enää elää ajassa missä ihmisen mieltymykset ajavat muiden eliölajien elintilan ja selviytymisoikeuden edelle. Turvapaikkoja elämälle – elämykselle – sen kaikissa muodoissa on suojeltava tiiviisti, herkästi ja tarkasti. Arvokas Karhusaari on säilytettävä luonto- ja kulttuurihistoriallisesti merkittävänä kohteena; hengähdyspaikkana tuleville sukupolville.”

Espoon Kuvataiteilijat ry, varapuheenjohtaja Veera Kaamos Pitkänen