Pro Karhusaari kyseli valtuutetuilta

Pro Karhusaari kyseli valtuutetuilta

Uutisia
Espoon kaupungin elinkeino- ja kilpailukykyjaosto (eky) myönsi kokouksessaan 7.1.2019 Lastenmaailma ry:lle suunnitteluvarauksen Karhusaareen. Lukuisat espoolaiset ja paikkaa virkistysalueenaan käyttävät helsinkiläiset tyrmistyivät. Kukaan ei uskonut, että eky hyväksyisi myöhemmin joulun alla pöydälle jättämäänsä varausta. Se oli niin absurdi. Sille oletettiin käyvän kuten puuhamiesten edelliselle hankkeelle Helsingissä: hautaus hiljaisuudessa. MITEN MAHDOTTOMASTA TULI MAHDOLLISTA? Kuinka maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, jota Espoon omillakin sivuilla kuvaillaan ”Espoon 1800-luvun huviloista rakennustaiteellisesti arvokkaimpana ja mielenkiintoisimpana” voidaan varata vajaan vuoden ikäiselle varattomalle helsinkiläiselle yhdistykselle? Miten kukaan edes harkitsi historiallisesti ainutlaatuisen maatilakokonaisuuden hallinnan luovuttamista yksityisen, kaupallisen hankkeen hallintaan. Etenkin, kun hankkeen lähes 8 000 m2 uudisrakennus vaatii kaavamuutoksen, ja suosittu ulkoilualue rantoja lukuun ottamatta jäisi maksumuurin taakse. Ihmetystä herätti, onko ekyllä valtuuksia myöntää varausta suunnitelmaan, joka toteutuessaan tuhoaisi yli satavuotiaat talousrakennukset sekä ainutlaatuisen luonnon kilpikaarnaisine mäntyineen.   KETKÄ PÄÄTTIVÄT? Pro…
Read More
Mitä tarkoittaa suunnitteluvaraus? – Kysyimme pitkän linjan poliitikolta

Mitä tarkoittaa suunnitteluvaraus? – Kysyimme pitkän linjan poliitikolta

Uutisia
Lastenmaailma-hankkeessa kaupungin taholta toistetaan, että hankkeella on vasta suunnitteluvaraus: mitään ei vielä päätetä. Pro Karhusaari kysyi pitkän linjan poliitikko Leena Luhtaselta, mitä suunnitteluvaraus käytännössä tarkoittaa. – Suunnitteluvaraus voi pahimmillaan toimia kuin ohituskaista, jonka avulla demokraattinen päätöksenteko sivuutetaan. Sen avulla kuntalaisille luodaan mielikuva, ettei mitään olla tekemässä, kunnes on jo liian myöhäistä. Kuntalaisen keino pysäyttää epätoivottu hanke onkuntalaisaktivismi: kuntalaisaloitteeseen osallistuminen ja vaatimus suunnitteluvarauksen lopettamisesta, Luhtanen vastasi. – Demokraattisesti valitulle valtuustolle tuodaan pahimmassa tapauksessa vain yksi valmis Lastenmaailman perustamista koskeva esitys perustelulla, ettei muuta vaihtoehtoa ole, hän jatkaa. Luhtanen. Ainoa kestävä ratkaisu on Luhtasen mukaan pitää Karhusaari edelleen virkistyskäytössä, mihin se on kaavoitettukin, ja rakentaa Lastenmaailma muualle. Lisää kannanottoja Pro Karhusaaren sivuilla:http://prokarhusaari.com/tukijat/
Read More